Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek skupiający się na naukach przyrodniczych, technicznych, a także związanych z architekturą krajobrazu i organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego.

Studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą procesu rewitalizacji oraz renaturyzacji dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Poznają problemy wód śródlądowych. Zdobywają umiejętność opracowywania ekspertyz, operatów, strategii i planów rozwoju, korzystania z prawa.

Program kierunku rewitalizacja dróg wodnych kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywania potencjału dróg wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. W studencie kształtowane są postawy odpowiedzialności za umiejętne zagospodarowanie i wykorzystanie dróg wodnych na rzecz rozwoju regionu i dobra mieszkańców, współodpowiedzialności za stan dróg wodnych występujących w różnym zasięgu terytorialnym oraz twórczego i refleksyjnego myślenia z poszanowaniem dróg wodnych i ich walorów.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych są: przedsiębiorstwa związane z działalnością dróg wodnych, urzędy administracji rządowej i samorządowej o profilu wodnym, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką dróg wodnych, wydawnictwa, środki masowego przekazu, szkolnictwo.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rewitalizacja dróg wodnych
W których miastach można studiować Rewitalizacja dróg wodnych

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (0)
No comments found