Rolnictwo i agrobiznes

Celem studiów na kierunku Rolnictwo i agrobiznes jest przekazanie studentom wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także innych form przedsiębiorczości i podejmowania zatrudnienia w sferze szeroko pojętego agrobiznesu.

W trakcie zajęć realizowane są zagadnienia, które dostarczają kluczowej wiedzy z zakresu rolnictwa, pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym rolnictwie jako gałęzi gospodarki oraz funkcjonowania gospodarstwa rolnego jako podmiotu gospodarczego. Program studiów pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalności w sferze agrobiznesu.

Oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa, absolwent posiada kwalifikacje z zakresu ekonomii, agrobiznesu, ze szczególnym uwzględnieniem form specyficznych dla regionu, czyli rolnictwa przyjaznego środowisku i agroturystyki. Umie oceniać i analizować działalność produkcyjną i handlową. Absolwent jest przygotowany do zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze agrobiznesu, w tym do oceny, analizy i podejmowania decyzji dotyczących technicznych, ekonomicznych i finansowych aspektów planowania i organizowania produkcji rolnej i działalności firm agrobiznesu.

Absolwent kierunku Rolnictwo i agrobiznes jest przygotowany do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze agrobiznesu, w tym w szczególności w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, agroturystyki, przedsiębiorstwa obsługującego rolnictwo. Może również podejmować pracę w różnych jednostkach otoczenia rolnictwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i obsługi rolnictwa, bankach i jednostkach doradztwa rolniczego.

Absolwenci Rolnictwa i agrobiznesu mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie).

Jakie uczelnie oferują kierunek Rolnictwo i agrobiznes
No results found.
W których miastach można studiować Rolnictwo i agrobiznes
No results found.
Komentarze (1)
  • pytanie

    czy ten kierunek Rolnictwo i agrobiznes to jest jakaś nowość? że tylko ta jedna szkołą w Białymstoku ma to w ofercie? Czy bardzo się to różni od samego rolnictwa?
    3/3/17