Systemy biotechniczne

Propozycja studiów na kierunku systemy biotechniczne przeznaczona jest dla osób o umyśle ścisłym, zdolności abstrakcyjnego myślenia, kreatywności technicznej, zainteresowaniu informatyką, otwartości na wiedzę interdyscyplinarną, umiejętności stałego doskonalenia się.

W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:

 • podstawy programowania,
 • systemy operacyjne,
 • grafika komputerowa,
 • technika mikroprocesorowa,
 • przemysłowe bazy danych,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty, takie jak:

 • materiałoznawstwo,
 • maszynoznawstwo,
 • technologia i urządzenia przemysłowe,
 • elektrotechnika i elektronika dla informatyków,
 • grafika inżynierska,
 • inżynieria jakości.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent kierunku systemy biotechniczne jest przygotowany do pracy:

 • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
 • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,;
 • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
 • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto absolwent kierunku systemy biotechniczne przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Systemy biotechniczne
W których miastach można studiować Systemy biotechniczne

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97
Komentarze (0)
No comments found