Sztuka ogrodowa

Studenci kierunku Sztuka Ogrodowa zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Poznają przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie.

Ponadto otrzymują wiedzę i zdobywają umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym.

Właściwie stosują rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiadają rzetelną wiedzę na temat różnych grup roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co daje im podstawę do działań projektowych i pielęgnacyjnych.

Studenci kierunku Sztuka Ogrodowa są przygotowani do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych. Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi pozwala naszym absolwentom kompetentnie przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstawaniem profesjonalnych realizacji w terenach zieleni.

Absolwenci Sztuki Ogrodowej zostają ekspertami w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zapoznają się z materiałami roślinnymi oraz teorią kompozycji niezbędnymi do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych. Umiejętnie wykorzystują rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz i poprawy zdrowia w urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie dostępnych.

Mają rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafią spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka ogrodowa
W których miastach można studiować Sztuka ogrodowa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found