Sztuka współczesna

Sztuka współczesna to studia drugiego stopnia, trwające dwa lata

Celem nauczania na kierunku Sztuka współczesna jest wyposażenie studentów w szeroko rozumiana wiedzę na temat sztuki we wszystkich jej wymiarach.

Rekrutacja na studia na kierunek Sztuka współczesna odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej o zainteresowaniach kandydata a także ocen na dyplomie licencjackim.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka współczesna

W których miastach można studiować Sztuka współczesna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Komentarze (0)

No comments found