Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo to kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

Idealny kandydat na studia interesuje się krajami wschodnimi, językiem rosyjskim oraz posiada umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych regionu wschodniego.

Przedmioty nauczania realizowane na wschodoznawstwie: język zachodni, język rosyjski, najdawniejsze dzieje Europy Wschodniej do początków średniowiecza, dzieje Azji Środkowej i Syberii do początku ekspansji tureckiej, geografia Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, wstęp do wschodoznawstwa, prawo międzynarodowe publiczne, podstawy ekonomii Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci wschodoznawstwa znajdują zatrudnienie w: administracji krajowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi, w organizacjach pozarządowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy