Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia stawiają na praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej w obszarach opieki zdrowotnej.

Obecnie istnieje realne zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne i prospołeczne na poziomie administracji państwowej i samorządowe.

Jaka praca po kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia?

Kończąc studia absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach publicznych i prywatnych:

  • jednostkach działalności leczniczej i opiekuńczej,
  • instytutach naukowo - badawczych,
  • Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Inspekcji Sanitarnej,
  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • firmach farmaceutycznych,
  • zakładach ubezpieczeń,
  • instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia

Przykładowe zawody absolwenta kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia to: menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found