Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, zielarstwo i terapie roślinne lub pokrewnego pod warunkiem posiadania dyplomu inżyniera i zgodności realizowanych treści programowych.

W programie studiów przewidziano przedmioty: Genetyczne doskonalenie roślin, Projakościowa uprawa roli i roślin, Chemizacja a jakość płodów ogrodniczych, Biologiczne zanieczyszczenia surowców roślinnych, Prawo żywnościowe, Prawo gospodarcze, Normalizacja i certyfikacja, Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością, Audyty systemu zarządzania jakością, Ocena jakości surowców roślinnych, Towaroznawstwo produktów roślinnych, Systemy jakości w produkcji podstawowej, Ekologiczna produkcja owoców i warzyw, Statystyczne sterowanie procesem, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie ryzykiem, Badania marketingowe, Integrowana ochrona roślin, GMO a bezpieczeństwo żywności.

Perspektywy zawodowe po kierunku Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako specjalista ds. jakości - certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania Jakością i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo warzywnego, w grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w firmach certyfikacyjnych, w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzenia jakością.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

No results found.

W których miastach można studiować Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

No results found.

Komentarze (0)

No comments found