Zarządzanie w politykach publicznych

Zarządzanie w politykach publicznych to trzyletnie studia I stopnia nastawione na praktyczny profil kształcenia.

Kierunek studiów Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) jest popularny w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres obejmuje wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Studia zajmują się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy z intencją jej wykorzystywania do rozwiązywania przez władze publiczne konkretnych problemów. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników.

Program studiów obejmuje siedem modułów, z których dwa specjalistyczne są wybierane przez studenta spośród następujących:

 • Polityka regionalna
 • Migracje i polityka ludnościowa
 • Polityka zdrowotna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka kulturalna i edukacyjna

W program studiów wchodzą m.in. moduł prawno-ekonomiczny, moduł dotyczący zarządzania politykami publicznymi oraz moduł praktycznych umiejętności takich jak techniki ewaluacyjne, warsztaty analiz polityk publicznych czy ekonometria.

Studia zawierają szeroką ofertę zajęć praktycznych, realizowanych w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych.

Kierunek Zarządzanie w politykach publicznych adresowany jest dla osób zainteresowanych umiejętnościami planowania działań, tworzenia strategii i dokonywania ocen w sferze życia publicznego, chcącymi pracować jako urzędnicy administracji publicznej, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi, politycy.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą potrafili kompleksowo analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym.

Pracę zawodową można podjąć na stanowiskach urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz prywatnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w politykach publicznych
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Zarządzanie w politykach publicznych

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • graża

  kto to studiował albo studiuje? jak jest na tych studiach?
  10/6/14