Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Celem kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zgodnie z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli, do pracy z dziećmi w przedszkolu i w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Studenci przygotowywani są do:

  • zapewniania dzieciom opieki, wychowywania,
  • nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • stwarzania warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”,
  • pomagania dziecku w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej.

Studia na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna przygotowują również do współpracy z rodzicami i działań wychowawczych wobec nich. Edukacja przedszkolna obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna kształci w zakresie pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Absolwenci kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

No results found.

W których miastach można studiować Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

No results found.

Komentarze (0)

No comments found