Analityka i komunikacja w biznesie

Studia na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych, np. ekonomii czy socjologii oraz umiejętności związanych analizą zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent kierunku Analityka i komunikacja w biznesie posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie.

Umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu.

Jaka praca kierunku Analityka i komunikacja w biznesie?

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach:

  • specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym,
  • konsultanta wspierającego szczeble kierownicze
  • specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju).

Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają na podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych, sektorze usług, doradztwie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka i komunikacja w biznesie

W których miastach można studiować Analityka i komunikacja w biznesie

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Komentarze (0)

No comments found