Astrofizyka i kosmologia

Astrofizyka i kosmologia to makrokierunek, który łączy działy fizyki – mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Studenci tego kierunki poznają dyscypliny z zakresu zarówno fizyki, jak i kosmologii, a wreszcie astrofizyki.

Jeśli interesują cię takie zagadnienia, jak: czarne dziury, wybuchy gwiazd supernowych, dyski akrecyjne, pulsary, ciasne układy podwójne, czy aktywne jądra galaktyk - to są studia właśnie dla Ciebie.

W trakcie studiów na kierunku Astrofizyka i kosmologia wykładanych będzie kilkanaście kursów, w tym: metody numeryczne, struktura gwiazd, fizyka cząstek elementarnych pochodzenia kosmicznego, kosmologia teoretyczna i obserwacyjna. Studenci tego makrokierunku będą mogli uczestniczyć także w wykładach do wyboru spośród listy obejmującej ponad 20 kursów.

Absolwenci kierunku Astrofizyka i kosmologia przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze. Są gotowi do pracy w instytucjach oświatowych oraz do współpracy z mediami. Mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) z astronomii, fizyki i geofizyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Astrofizyka i kosmologia
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Astrofizyka i kosmologia

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found