Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne mają na celu przygotować osoby gotowe do podejmowania pracy w zawodach XXI w.: brokera informacji (infobrokera), doradcy historycznego czy edukatora "public history" (przestrzeni publicznej).

Te nowe profesje (powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem dotyczących historii informacji) lokują absolwentów kierunku jako pośredników między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne pozwalają zdobyć wiedzę na temat historii i sposobów jej popularyzacji (choć w toku studiów studenci zostaną zapoznani z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT).

Mają wykształcić szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy