Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne mają na celu przygotować osoby gotowe do podejmowania pracy w zawodach XXI w.: brokera informacji (infobrokera), doradcy historycznego czy edukatora "public history" (przestrzeni publicznej).

Te nowe profesje (powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem dotyczących historii informacji) lokują absolwentów kierunku jako pośredników między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne pozwalają zdobyć wiedzę na temat historii i sposobów jej popularyzacji (choć w toku studiów studenci zostaną zapoznani z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT).

Mają wykształcić szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Total 1 item.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

W których miastach można studiować Doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Komentarze (0)

No comments found