Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Kierunek studiów Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych kształci specjalistów w zakresie filmu i kultury wizualnej.

Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia rozwijają wrażliwość estetyczną, poszerzają wiedzę z zakresu kultury filmowej oraz uczą świadomego odbioru innych tekstów kultury. Program kształcenia uwzględnia także bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Słuchacze zyskują także wiedzę w zakresie filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby studenci mogli dokonywać wyboru przedmiotów fakultatywnych. Daje to możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada zainteresowaniom naukowym studenta oraz jego planom zawodowym.

Na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych dostępne są specjalności:

Scenariopisarstwo - zajęcia obejmują przygotowanie do pracy nad scenariuszami rozmaitych form audiowizualnych (film o tematyce współczesnej, adaptacja filmowa, film historyczny, film dla dzieci, serial telewizyjny, film dokumentalny).

Krytyka - Edukacja - Promocja - zajęcia ukierunkowane są praktycznie i obejmują przygotowanie do wszelkich aktywności związanych z upowszechnianiem kultury filmowej: pracy dziennikarskiej, dystrybucji i promocji filmu, a także edukacji i pracy w instytucjach kultury.

Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową i dają możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora audiowizualnego. Umożliwiają pracę profesjach takich, jak: scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy, animator kultury oraz stanowiska pokrewne.

Program kształcenia studentów na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Przykładowe przedmioty w procesie kształcenia:

  • Filmowe środki stylistyczne
  • Fotografia: historia i estetyka
  • Organizacja kultury filmowej
  • Historia filmu światowego
  • Historia filmu polskiego
  • Dokument filmowy
  • Modele filmu animowanego
  • Telewizja w systemie komunikowania
  • kino XXI wieku

Studenci wszystkich specjalności biorą udział w zajęciach praktycznych z warsztatu filmowego oraz aspektów produkcji filmowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Na maturze powinieneś zdawać przedmioty z grupy: język polski, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia.

Perspektywy pracy po kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Potencjalne miejsca pracy wiążą się z telewizją, nowymi mediami, produkcją filmową.

Możesz pracować jako scenarzysta, krytyk filmowy, animator kultury.

Kierunki pokrewne do kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Jakie uczelnie oferują kierunek Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found