Filologia białoruska

Studia na filologii białoruskiej pozwalają uzyskać wysoki poziom wykształcenia z zakresu języka, literatury, kultury i historii białoruskiego obszaru językowego, co umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz daje podstawy do zdobywania umiejętności tłumacza, wydawcy, dziennikarza.

Absolwent tego kierunku będzie miał możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju z ukierunkowaniem na kulturę białoruską. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na włączenie się w życie białoruskiej mniejszości narodowej, co z kolei ułatwi wcielenie się w rolę animatora, tj. twórcy życia kulturalnego oraz propagatora języka i kultury białoruskiej.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii białoruskiej:

  • logika, Historia filozofii, lektorat języka obcego (j. angielski, j. niemiecki), lektorat języka rosyjskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, praktyczna nauka języka białoruskiego (ćwiczenia, laboratorium), wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury białoruskiej, historia Białorusi, kultura Białorusi, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka białoruskiego (fonetyka, morfologia, składnia), historia języka białoruskiego z elementami gramatyki historycznej, gramatyka kontrastywna białorusko-polska, literatura powszechna, dialektologia białoruska, analiza dzieła literackiego, onomastyka regionu, literatura białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce, wybrane zagadnienia z literatury rosyjskiej, folklorystyka białoruska.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • Literaturoznawstwo,
  • Językoznawstwo,
  • Specjalizacja zawodowej nauczycielskiej,
  • Filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw),
  • Filologia białoruska z językiem angielskim,
  • Filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw).

Perspektywy pracy po filologii białoruskiej:

Po ukończeniu studiów na filologii białoruskiej absolwent może pracować w placówkach oświatowych, kulturalnych, placówkach dyplomatycznych, mediach, instytucjach administracji publicznej, służbach mundurowych. Inną opcją jest praca w turystyce i hotelarstwie oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia białoruska

Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Filologia białoruska

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found