Forestry (studia w języku angielskim)

Studia na kierunku leśnictwo (forestry) mają na celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

Absolwent będzie umiał planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.

Słuchacze będą przygotowani do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Absolwenci leśnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego,
  • jednostkach naukowych i badawczych,
  • administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Forestry (studia w języku angielskim)
  1. Candidates applying for admission into a postgraduate programme in a field that differs from their undergraduate studies must first earn at least 50% of the total number of credits available in the core and elective subjects included in the corresponding undergraduate curriculum. These candidates must submit an undergraduate diploma supplement showing all the core and elective subjects they covered during their undergraduate studies.
  2. A candidate not meeting the requirement set forth in section 1 above may be asked to attend paid courses in such subjects as they need to cover in order to meet that requirement. However, this option will be only available when the number of such make-up courses is no higher than five. The fee charged for participation in the make-up courses will be equivalent to the fee charged for repeating the relevant course within a full- or part-time undergraduate programme, as published in the Rector's Regulation valid at the time.
Perspektywy pracy po kierunku Forestry (studia w języku angielskim)

Our graduates are able to find work in the offices of the State Forests administration, in community-based forest administration and with other forest owners, in national parks and landscape parks, in forest management companies, at the schools and universities running forestry syllabi and courses and at forestry research institutes and other institutions engaged in both forest and area management.

Kierunki pokrewne do kierunku Forestry (studia w języku angielskim)
Jakie uczelnie oferują kierunek Forestry (studia w języku angielskim)
W których miastach można studiować Forestry (studia w języku angielskim)

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (0)
No comments found