Global and development studies

Studia na kierunku Global and Development Studies to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.

Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Program studiów kierunku Global and Development Studies kładzie nacisk na wielopoziomową i wielowariantową analizę globalnych uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju współczesnego świata. Celem studiów jest zatem dostarczenie usystematyzowanej wiedzy z zakresu globalnych, regionalnych i subregionalnych uwarunkowań funkcjonowania państw i społeczeństw.

Profil absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Global and Development Studies absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) wszystkich szczebli, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także organizacjach pozarządowych oraz w ruchach społecznych. Ich wieloobszarowe wykształcenie zapewni również możliwości szybkiej adaptacji w firmach sektora prywatnego. Uzyskane w czasie studiów kwalifikacje powinny predestynować przede wszystkim do pracy w środowisku międzynarodowym.

Absolwenci studiów Global and Development Studies będą mogli kontynuować swoją naukę na przede wszystkim studiach II stopnia na kierunkach o profilu społecznym i humanistycznym, zwłaszcza w zakresie studiów regionalnych (studia europejskie, amerykańskie, afrykańskie itd.) oraz w zakresie stosunków międzynarodowych i studiów nad rozwojem.

Jakie uczelnie oferują kierunek Global and development studies

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Global and development studies

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (1)

  • ? rekrutacja?

    z czego musi być matura żeby iść na te studia? na jakim poziomie i jakie przedmioty na rozszerzeniu?
    6/7/18