Górnictwo i geologia

Studia górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych z zagadnieniami o procesach inżynieryjnych. Student powinien posiadać zdolności techniczne i umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób.

Program studiów przygotowuje do wykonywania podstawowych prac geodezyjnych, obsługi sprzętu geodezyjnego i komputerowego obsługi geodezyjnej przy budowie sztolni, tuneli oraz przy realizacji budownictwa górniczego. Student uczy się realizacji prac obliczeniowych i graficznych, geodezyjnej obsługi zakładów przemysłowych, nadzorowania geologicznych, górniczych, geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji, informatyzacji i ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Kierunek górnictwo i geologia daje szeroki zakres wiedzy z dziedzin: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii środowiska, zarządzania i prawa.

Specjalności oferowane na górnictwie i geologii:

 • automatyka i energoelektryka w górnictwie
 • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • ekonomia i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie
 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
 • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • elektrotechnika i automatyka w przemyśle surowców mineralnych
 • elektrotechnika w górnictwie
 • geodezja górnicza
 • geoinformatyka
 • geoinżynieria
 • geologia górnicza i poszukiwawcza
 • geologia i prospekcja złóż
 • geologia inżynierska
 • geologia naftowa
 • geoturystyka
 • gospodarka surowcami i ochrona środowiska
 • gospodarka wodna
 • hydrogeologia i geologia inżynierska
 • hydrologia górnicza i inżynierska
 • kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie
 • kształtowanie środowiska na terenach górniczych
 • maszyny i urządzenia górnicze
 • maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
 • mineralogia i geochemia stosowana
 • organizacja i ekonomika górnictwa
 • przeróbka kopalin stałych i marketing
 • ratownictwo eksploatacyjne w warunkach zagrożeń
 • techniki eksploatacji złóż
 • wiertnictwo górnicze i geologiczne
 • wiertnictwo i geoinżynieria
 • zagospodarowanie i ochrona wód
 • zarządzanie eksploatacją maszyn

Perspektywy pracy po ukończeniu górnictwa i geologii

Kierunek górnictwo i geologia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. Absolwenci kierunku potrafią wykonywać dokumentację geologiczną i geotechniczną oraz projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze i geotechniczne.

Mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na stanowiskach inżynierskich, jak i menedżerskich w kopalniach, fabrykach maszyn i urządzeń górniczych, biurach projektowych, instytutach naukowo-badawczych, wydziałach ochrony środowiska, firmach inżyniersko-konsultingowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Górnictwo i geologia

Total 6 items.

W których miastach można studiować Górnictwo i geologia

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found