Gospodarka i zarządzanie publiczne

Kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne został stworzony, aby kształcić specjalistów dla firm, łączących społeczne i ekonomiczne czynniki w procesie podejmowania decyzji. Ze względu na specyfikę kierunku, kandydat na studia powinien być osobą otwartą na wolontariat w organizacjach studenckich i nie tylko. Gospodarka i zarządzanie publiczne uczy łączenia wiedzy ekonomiczno - zarządczej z aspektami socjologiczno - politologicznymi.

Program nauczania ma na celu przygotowanie do: diagnozowania problemów społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem prospołecznych aspektów, prowadzenia działalności publicznej i społecznej, współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny warunków życia jednostek i grup społecznych zgodnie z teorią ekonomii i zarządzania publicznego, diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia, projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych.

Specjalności oferowane na tym kierunku studiów:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • społeczna odpowiedzialność w organizacjach
  • diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych

Perspektywy pracy po gospodarce i zarządzaniu publicznym

Kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowana osobom, które swoją karierę pragną rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Absolwent kierunku rozumie złożone zjawiska społeczne i gospodarcze oraz ich wpływy na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. Posiada praktyczne umiejętności stosowania metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych.

Absolwenci mogą aplikować między innymi na stanowiska specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacjach społecznych i publicznych oraz na stanowiska analityków.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy