Historia w przestrzeni publicznej

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej to propozycja kształcenia interdyscyplinarnego, zajmującego się wszelkimi przejawami funkcjonowania historii.

Kierunek ten łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak: psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu np. edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki.

Program studiów na kierunku Historia w przestrzeni publicznej obejmuje cztery grupy przedmiotów:

  • historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej);
  • przedmioty warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii)
  • przedmioty specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii).
  • zajęcia projektowe oraz praktyka.

Co po studiach, jaka praca?

Absolwenci kierunku Historia w przestrzeni publicznej posiadają wiedzę na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. Potrafią pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości.

Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zaangażowanych w zachowywanie pamięci o przeszłości, związanych z działalnością w obszarze: polityki historycznej (partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe), pozaszkolnej edukacji historycznej, styku historii i sztuki (muzea, skanseny, zespoły twórców, np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej), styku historii i mediów (wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne), archiwistyki i oral history (prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe) oraz współpracy międzynarodowej (instytucje europejskie).


Jakie uczelnie oferują kierunek Historia w przestrzeni publicznej
Total 1 item.
W których miastach można studiować Historia w przestrzeni publicznej

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (0)
No comments found