Information technology

Studia inżynierskie na kierunku Information Technology realizowane są w języku angielskim.

Pozwalają one nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii.

Studenci kierunku Information Technology zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty.

Przykładowe przedmioty nauczania na Information Technology:

  • Algorithms and Data Structures
  • Operating Systems
  • Computer Architecture
  • Signal and Image Processing
  • Database Fundamentals
  • Network Technologies
  • Software Engineering
  • Computer Graphics
  • Artificial Inteligence and Expert Systems

Każdy student w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Jaka praca po kierunku Information Technology?

Absolwenci mogą liczyć na atrakcyjną pracę w kraju i poza jego granicami. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy.

Kończąc studia, absolwenci kierunku Information Technology, mogą realizować się zawodowo jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

Jakie uczelnie oferują kierunek Information technology
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Information technology

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found