Inżynieria transportu i logistyki

Kierunek studiów Inżynieria transportu i logistyki ma na celu kształcenie inżynierów - specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Obecnie inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwenci kierunku Inżynieria transportu i logistyki posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
 • optymalizacji kosztów logistycznych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • projektowania usług logistycznych,
 • zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
 • organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.

Absolwenci kierunku Inżynieria transportu i logistyki są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci kierunku studiów Inżynieria transportu i logistyki mogą podjąć pracę jako:

 • menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierowie utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • inżynierowie przedsiębiorstw zajmujących się transportem, logistyką, spedycją
 • inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • inżynierowie jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria transportu i logistyki
Total 3 items.
W których miastach można studiować Inżynieria transportu i logistyki

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found