Język i kultura Rosji

Absolwent kierunku Język i kultura Rosji będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego.

Przygotowanie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Język i kultura Rosji

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Język i kultura Rosji

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Komentarze (0)

No comments found