Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych - to studia drugiego stopnia dedykowane kandydatom, pragnącym doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, z naciskiem na specjalistyczny przekład.

Studia mogą podjąć osoby z dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Kandydat musi znać język rosyjski i polski na poziomie co najmniej C1. Nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie studiów z zakresu filologii rosyjskiej ani innych studiów o charakterze językowym. Nie jest również wymagane posiadanie formalnego potwierdzenia kompetencji językowych (np. w postaci certyfikatu)

Program studiów na kierunku Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych przewiduje:

  • kształcenie językowe – rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka języków specjalistycznych (biznes, korespondencja handlowa, turystyka, ekonomia, administracja, prawo, medycyna, informatyka, technika), rozwijanie kompetencji w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego;
  • nauka warsztatu tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza);
  • przedmioty teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową oraz językoznawstwem rosyjskim.

Dzięki studiom na kierunku Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych absolwent zdobędzie gruntowne wykształcenie w dziedzinie języka rosyjskiego i specjalistycznego przekładu oraz zdolności komunikacyjne w dziedzinie: biznesu, administracji, handlu, prawa, medycyny, informatyki i techniki.

Gdzie i jaka praca po Języku rosyjskim w tłumaczeniach specjalistycznych?

Studia przygotowują kompleksowo do pisemnego przekładu tekstów, z naciskiem na teksty specjalistyczne. Po ich ukończeniu absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń i jako samodzielni tłumacze. Bardzo dobra znajomość języka daje możliwość zatrudnienia w międzynarodowych firmach, wszędzie tam, gdzie w kontaktach handlowych, biznesowych, administracyjnych, związanych z obsługą zagranicznego klienta - potrzebna jest perfekcyjna umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim. Inną opcją zatrudnienia jest praca w szkołach językowych w charakterze nauczyciela.


Jakie uczelnie oferują kierunek Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found