Mechatronika pojazdów

Na kierunku Mechanika Pojazdów kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji, wytwarzania, wdrażania eksploatacji urządzeń mechanicznych głównie w nowoczesnych środkach transportu.

Oferowana specjalność - Konstrukcja Układów Mechatronicznych w Pojazdach.

Absolwenci kierunku Mechanika Pojazdówbędą przygotowani do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane np. z: serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń. Będą potrafili:

  • Analizować działanie podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania.
  • Dokonać pomiarów i analizować charakterystyki układów napędowych hydrostatycznych.
  • Planować i nadzorować proces eksploatacji i remontów maszyn.
  • Zaprojektować prosty układ mechatroniczny, a następnie zweryfikować poprawność jego działania.
Gdzie praca po kierunku Mechanika Pojazdów?
  • Przemysł elektromaszynowy.
  • Przemysł motoryzacyjny.
  • Działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne).
  • Stacje serwisowe.
  • Firmy produkujące urządzenia mechatroniczne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Mechatronika pojazdów

W których miastach można studiować Mechatronika pojazdów

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found