Montaż filmowy

Studia na kierunku montaż filmowy pozwalają zapoznać się z technikami obróbki tradycyjnej lub cyfrowej materiału filmowego. Studenci zdobywają doświadczenie już podczas studiów.

Program obejmuje obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie montażystów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.

Przykładowe przedmioty na tym kierunku to: podstawy budowy obrazu ekranowego, technika montażu tradycyjnego i cyfrowego, historia sztuki, historia powszechna filmu i historia filmu polskiego, zajęcia praktyczne przy stole montażowym.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci kierunku to wykwalifikowani montażyści, którzy mogą szukać zatrudnienia przy produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Montaż filmowy

W których miastach można studiować Montaż filmowy

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found