Nowe media

Studia na kierunku Nowe media, reklama, kultura współczesna łączą przygotowanie z zakresu analizy zjawisk współczesnej kultury, komunikacji i społeczeństwa, wiedzę o roli tzw. nowych mediów oraz działalności promocyjno-reklamowej.

Na uwagę zasługuje fakt, że zajęcia realizowane są w taki sposób, by wykształcić praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w branży dziennikarskiej, reklamowej, kulturotwórczej i marketingowej.

Plan studiów podzielony jest na cztery główne moduły kształcenia, odpowiadające oczekiwanym efektom kształcenia:

  • Kultura współczesna
  • Społeczeństwo i komunikacja
  • Media i dziennikarstwo
  • Zarządzanie, marketing i reklama

Duża część proponowanych zajęć jest wybieralna, co umożliwia indywidualizację i elastyczność kształcenia, dopasowanego do zainteresowań i oczekiwań studenta. Warta podkreślenia jest też duża liczba zajęć praktycznych o charakterze warsztatowym i projektowym (w tym komputerowych), prowadzonych przez specjalistów z wybranych branż, a także wszechstronne praktyki zawodowe, które gwarantują zdobycie konkretnych umiejętności i kompetencji potrzebnych w zawodzie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nowe media

W których miastach można studiować Nowe media

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 586

Komentarze (0)

No comments found