Nowe media i e-biznes

Media i komunikacja społecznaspecjalności Media i komunikacja społecznaspecjalności Media i komunikacja społeczna

Studia na kierunku Nowe media i e-biznes umożliwiają studentowi pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu praktyki działalności medialnej i biznesowej z wykorzystaniem nowych technologii w możliwie bliskich realiom kontekstach.

Program zajęć na kierunku Nowe media i e-biznes przewiduje wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, komunikacji społecznej, nauk o mediach i kulturze, marketingu i zarządzania. Podbudowa teoretyczna oraz zajęcia praktyczne, kształtujące niezbędne umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (m.in. internetowych). Ważnym celem proponowanych studiów jest też przygotowanie studentów do zatrudnienia lub samozatrudnienia w tzw. e-biznesie.

Oferowane specjalności:

 • Media i komunikowanie społeczne
 • E-biznes

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Nowe media i e-biznes wyposażony jest w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, budując swoją karierę zawodową w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz szeroko pojęte umiejętności społeczne. Absolwent specjalności Media i komunikacja społeczna posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, nauk o mediach i kulturze, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, marketingu i zarządzania. Ta podbudowa teoretyczna pozwala mu odnaleźć się na rynku pracy w obszarach promocji usług i towarów, kreowania wizerunku firmy, we współpracy z mediami i pracy w mediach (w tym internetowych); jest też przygotowany do samozatrudnienia.

Praca po studiach na kierunku Nowe media i e-biznes

Absolwent będzie miał wiele możliwości zatrudnienia. Po specjalności Media i komunikowanie społeczne może podjąć podjąć pracę m.in. w:
 • redakcjach portali internetowych, w tym obsługujących media społecznościowe,
 • redakcjach mediów tradycyjnych,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • działach współpracy z otoczeniem i mediami różnych podmiotów gospodarczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • wszelkich instytucjach, podmiotach gospodarczych, posiadających własne witryny internetowe, może również założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Kończąc studia na specjalności E-biznes absolwent może podjąć pracę m.in. w:
 • podmiotach gospodarczych oferujących towary i usługi w sprzedaży internetowej,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • wszelkich instytucjach, podmiotach gospodarczych, posiadających własne witryny internetowe, może również założyć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwenci obu specjalności przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz różnych form kształcenia podyplomowego, poszerzających zdobyte kwalifikacje i umiejętności.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nowe media i e-biznes

W których miastach można studiować Nowe media i e-biznes

No results found.

Komentarze (0)

No comments found