Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Interdyscyplinarny kierunek studiów ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy