Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przekazują wiedzę w zakresie specyfiki produkcji i ekonomiki kinematografii i telewizji oraz technologii filmu.

Studenci poznają uwarunkowania gospodarczo-prawne, a także działalność instytucji i urzędów państwowych nadzorujących media. Zdobywają podstawy wiedzy o procesach powstania przekazu audiowizualnego i technikach współtworzących: scenariopisarstwo, reżyseria, zdjęcia, scenografia, dźwięk, muzyka, montaż. Uczą się obsługiwać oprogramowania do zarządzania projektami, wspierającego i systematyzującego działania produkcyjne w mediach.

Poznają też prawo autorskie, specyfikę podatkową mediów tradycyjnych i cyfrowych, przepisy prawne dotyczące zatrudniania realizatorów, aktorów oraz innych osób zrzeszonych w związkach zawodowych lub stowarzyszeniach artystycznych oraz prawo audiowizualne w Unii Europejskiej i na świecie.

Po ukończeniu studiów organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: rynku mediów, narzędzi i technik produkcji mediów, obsługi aplikacji menedżerskich, zagadnień organizacji pracy i technik kierowniczych, medialnego systemu prawnego.

Posiada kompetencje predestynujące go do pracy w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych: teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez.

Jakie uczelnie oferują kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Total 5 items.

W których miastach można studiować Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found