Penitencjarystyka

Studia na kierunku Penitencjarystyka mają na celu wykształcenie kandydatów na funkcjonariuszy w Służbie Więziennej.

Studenci w trakcie trwania studiów są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Penitencjarystyka zakończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Studia stacjonarne II stopnia będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Zajęcia będą się odbywać w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Penitencjarystyka

W których miastach można studiować Penitencjarystyka

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found