Psychologia w biznesie

Kierunek studiów Psychologia w biznesie przygotowuje specjalistów gotowych do budowania zespołów ludzi pracujących dla osiągnięcia wspólnego celu i zarządzania nimi. To kierunek nie tylko dla przyszłych pracowników działów HR, ale także osób zainteresowanych stanowiskiem kierownika, menedżera czy lidera.

Studia przybliżają zagadnienia z zakresu psychologii biznesowej, zarządzania, ekonomii i biznesu. Przygotowują do prowadzenia negocjacji, mediacji, szkoleń biznesowych czy prezentacji. Wyposażają w narzędzia, pomagające wyjaśnić przyczyny i przebieg zjawisk społecznych o podłożu psychologicznym.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim.

Przykładowe specjalności na kierunku psychologia w biznesie:

 • coaching i mentoring
 • negocjacje i mediacje w biznesie
 • psychologia menedżera
 • psychologia w public relations
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • psychologia zachowań konsumenckich
 • HR business partner
 • psychologia pozytywna
 • psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
 • psychologia reklamy i sprzedaży
 • psychologia marketingu i social media.

Dla kogo studia na kierunku Psychologia w biznesie

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, zdobyć menadżerskie kompetencje, wiedzę psychologiczną niezbędną dla prawidłowego i efektywnego zarządzania ludźmi, relacjami, procesami, które interesują się psychologicznymi aspektami zachowań konsumenckich oraz mechanizmami pozwalającymi sprawnie działać w świecie biznesu,

Kandydaci powinni cechować się otwartością, zdolnością do refleksji i wyciągania wniosków.

W przyszłej pracy przydatna będzie kreatywność, zadaniowość, zorganizowanie, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność.

Program kształcenia studentów na kierunku Psychologia w biznesie

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku:

 • rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • psychologia menedżera
 • analiza krytycznych przypadków
 • zarządzanie zmianą
 • psychologia organizacji i pracy
 • psychologia reklamy
 • podejmowanie decyzji i ryzyko
 • warsztaty umiejętności psychologicznych
 • zachowania organizacyjne
 • postępowanie konsumenta na rynku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Psychologia w biznesie

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Oznacza to, że uczelnie oferujące ten kierunek nie wymagają od kandydatów wyników z żadnych konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze.

Zawsze jednak warto przed wyborem kierunku sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku Psychologia w biznesie

Potencjalne miejsca pracy i stanowiska zajmowane przez absolwentów psychologii w biznesie:

 • menedżer ds. komunikacji
 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. szkoleń wewnętrznych
 • szkoleniowiec (po spełnieniu dodatkowych wymagań)
 • negocjator
 • konsultant ds. personalnych
 • specjalista ds. zasobów ludzkich
 • analityk ds. zachowań konsumentów
 • kierownik oddziału
 • trenes biznesu
 • właściciel firmy.

Opinie o kierunku Psychologia w biznesie

Psychologia to ciekawe, rozwijające studia. Kierunek o profilu biznesowym wyposaża w kompetencje przydatne w wielu dziedzinach życia zawodowego.

Szerokie spektrum zagadnień podejmowanych w ramach poszczególnych specjalności powoduje, że możliwości zatrudnienia są bardzo duże.

Wybierz te studia, jeśli:

 • Twoją misją jest wspieranie innych w ich rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Masz potencjał do rozwiązywania kryzysów i problemów poprzez negocjacje, efektywną komunikację, procedury mediacyjne.
 • Chcesz tworzyć kampanie reklamowe wykorzystujące narzędzia wpływu na ludzi.

Tego wszystkiego możesz się nauczyć, wybierając jedną ze specjalności na kierunku psychologia w biznesie.

Kierunki pokrewne do kierunku Psychologia w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek Psychologia w biznesie

Total 8 items.

W których miastach można studiować Psychologia w biznesie

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (2)

 • Kto realizował i może z czystym sercem polecić Uczelnię, która realizuje program podyplomowy w zakresie Psychologia w biznesie ??? Nie chcę wtopić, najlepiej gdyby takie studia były już od jakiegoś czasu prowadzone i wypracowane standardy.
  9/26/19
 • Psychologia w biznesie - ciekawy kierunek, interesujące specjalności do wyboru.
  9/25/19