Retoryka stosowana

Retoryka to sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy, czyli przekazywania treści perswazyjnych. Aktualnie obszary kultury opierają się na formach komunikacji językowej, które pochodzą od sztuki retoryki.

Retoryka stanowi najbardziej podstawowe, sprawdzone narzędzie służące poznaniu i rozszerzaniu kultury słowa. Studia z retoryki stosowanej odkrywają praktyczne znaczenie umiejętności, które budują podstawy uniwersalnego wykształcenia na bazie retoryki, gramatyki, logiki.

Retoryka stosowana odkrywa metody funkcjonowania retoryki w wiodących kulturowo obszarach komunikacji: przemówienia, prezentacje, promocje, krytyka i analiza wystąpień i publikacji, reklama, public relations oraz wskazuje dziedziny zastosowań retoryki na tle różnych obszarów kultury i życia społecznego. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie perswazji komunikacyjnej.

Absolwenci retoryki stosowanej mogą aplikować na stanowiska: mediatorów, terapeutów, animatorów kultury językowej, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobistego i instytucji, sprawozdawców, rzeczników prasowych specjalistów do spraw kształtowania dyskursu społecznego i zawodowego, ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej, osób zajmujących się organizacją debat, widowisk i dyskusji publicznych, trenerów komunikacji interpersonalnej w obszarze biznesowo-społecznym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy