Scenariopisarstwo

Scenariopisarstwo to po prostu pisanie scenariuszy. Idealnym kandydatem na studia jest osoba, która wie, że jej powołaniem jest pisanie dla filmu.

Kierunek kształci w zakresie opanowania warsztatu pisania scenariuszy oraz wiedzy o filmie, teatrze, literaturze. Studenci poznają różne formy scenariuszowe: komercyjne i artystyczne. Program nauczania jest połączeniem praktyki, czyli pisania coraz większych form fabularnych, z wiedzą o warsztacie scenarzysty, o dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu.

Perspektywy pracy po ukończeniu scenariopisarstwa

Absolwenci są przygotowani do pracy w filmie i telewizji. Mogą znaleźć zatrudnienie przy tworzeniu filmów fabularnych, seriali, programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, reportaży, teledysków, reklam, spektakli teatralnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Scenariopisarstwo

W których miastach można studiować Scenariopisarstwo

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found