Sztuka i edukacja

Sztuka i edukacja to studia licencjackie, trwające trzy lata, odbywające się w trybie stacjonarnym.

Na kierunku Sztuka i edukacja oferowane są specjalności:

  • edukacja artystyczna (nauczycielska)
  • animacja kultury

W ramach procesu rekrutacji na studia Sztuka i edukacja i kryteriów przyjęć na ten kierunek przewidziano:

  • przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna.
  • zestaw prac domowych (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 10 prac malarskich, rysunkowych i innych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka i edukacja
W których miastach można studiować Sztuka i edukacja

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found