Sztuka operatorska

Sztuka operatorska to studia, na których pod kierunkiem wybitnych operatorów, a także specjalistów z różnych dziedzin humanistyki i techniki, studenci opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej.

Na program składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Przedmioty teoretyczne można podzielić na ogólne (historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury) oraz kierunkowe (podstawy sztuki operatorskiej, cyfrowy zapis obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacja efektów komputerowych, post-produkcyjna obróbka obrazu). Słuchacze wykonują samodzielnie etiudy filmowe i telewizyjne. Zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kreowania przestrzeni wirtualnej 2D i 3D, komputerowych efektów specjalnych oraz coloringu.

Aby ukończyć studia należy napisać pracę dyplomową oraz stworzyć film lub widowisko telewizyjne.

Studia na kierunku sztuka operatorska przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego w filmie i telewizji, operatora kamer (kamerzysta, szwenkier), asystenta w ekipach filmowych, realizatora światła. Absolwenci mogą pracować w studiach reklamowych, telewizyjnych, wytwórniach filmowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka operatorska
W których miastach można studiować Sztuka operatorska

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found