Sztuki nowoczesne design now

Kierunek studiów Sztuki nowoczesne − Design Now odnosi się do wzornictwa, projektowania produktów, przestrzeni, do świadomej pracy twórczej nad ciałem i umysłem. Poszerza on i wzbogaca znacznie tradycyjne rozumienie zawodowej roli artysty.

Studia mają na celu kształcenie kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania młodych ludzi poprzez łączenie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych oraz umiejętnego wykorzystania potencjału nauki, technologii i sztuki. Kierunek wpisuje się w wymagania wobec społeczeństwa informacyjnego, którego najważniejszym czynnikiem są kreatywne postawy obywatelskie. Przygotowuje on absolwentów do samodzielnego krytycznego i kreatywnego myślenia, kształcąc w kierunku humanistycznym artystów świadomie realizujących postawione cele, znających rynek sektorów kreatywnych oraz kultury, podstawy zarządzania, marketingu oraz zasady funkcjonowania w biznesie.

Kluczowym wymiarem kierunku jest kształtowanie wrażliwości artystycznej przy intensywnym programie praktyki zawodowej z wybitnymi twórcami sztuki, ich menagerami, producentami, kuratorami oraz we współpracy z instytucjami kultury.

Na kierunku Sztuki nowoczesne przewidziano specjalizacje:

Plan studiów na kierunku Sztuki nowoczesne − Design Now obejmuje następujące przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego: Społeczeństwo i kultura – idee i praktyki, Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne, Psychologia twórczości i samorozwoju, Historia sztuki, Estetyka, Ekonomika kultury, Antropologia kulturowa i wizualna, Wyobraźnia XXI wieku, Laboratorium obrazu, Edukacja kulturalna i artystyczna, Historia designu, Psychologia społecznej skuteczności, Czytanie przestrzeni miejskiej, Historia sztuk performatywnych, Psychologia koloru, Psychologia reklamy z marketingiem, Zarządzanie w kulturze, Narracje współczesne, Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji, Przedsiębiorczość w kulturze, Public Relations w kulturze, Dyskursy sztuki, Laboratorium dyplomowe, Język obcy, Wychowanie fizyczne

Studia Sztuki nowoczesne − Design Now kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu artystycznego oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuki nowoczesne design now

W których miastach można studiować Sztuki nowoczesne design now

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found