Technologia drewna

Technologia drewna to kierunek łączący naukę o drewnie, jego technologii i wyrobach drewnianych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa. Są kształceni pod kątem udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna.

Przygotowywani są do wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
  • meblarstwo i konstrukcje drewniane
  • konserwacja drewna zabytkowego
  • mechaniczna technologia drewna
  • meblarstwo
  • chemiczna technologia drewna
  • ochrona i modyfikacja drewna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku technologia drewna

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym, biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia drewna

Total 3 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Technologia drewna

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (1)

  • Jestem absolwentem Technologii Drewna w Poznaniu i mogę powiedzieć że jest to kierunek bardzo trudny, również w opinii wykładowców. Jeśli ktoś jest mocno przekonany do branży drzewnej i lubi systematyczną naukę - głownie zadania to ma szansę skończyć studia. Jeśli mówimy o pracy po technologii drewna to trzeba liczyć się z tym że jeśli chcemy dobrą ofertę pracy to musimy liczyć się z przeprowadzką czasami setki kilometrów. Zarobki są przeważnie niskie a czasami średnia krajowa jest nieosiągalna więc nie liczcie na kokosy i dobre oferty bez znajomości. Pracodawcy szukają głownie kandydatów z doświadczeniem więc dyplom niestety jest małowartościowy i trudno jest dostać pracę bez szerokiego doświadczenia.
    12/1/17