Technologia drewna

Technologia drewna to kierunek łączący naukę o drewnie, jego technologii i wyrobach drewnianych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa. Są kształceni pod kątem udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna.

Przygotowywani są do wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
  • meblarstwo i konstrukcje drewniane
  • konserwacja drewna zabytkowego
  • mechaniczna technologia drewna
  • meblarstwo
  • chemiczna technologia drewna
  • ochrona i modyfikacja drewna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku technologia drewna

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym, biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy