Twórcze pisanie

Studia na kierunku twórcze pisanie powstały na bazie tradycyjnego literaturoznawstwa. Przygotowują do kreatywnej pracy nad tekstem własnym lub cudzym.

Studenci uczą się tworzenia tekstów o dowolnym przeznaczeniu, redakcji i edycji tekstów, interpretacji i oceny tekstów kultury,

Dla kogo studia na kierunku Twórcze pisanie

Kandydaci na studia powinni być osobami kreatywnymi, posiadającymi lekkie pióro, swobodę wypowiedzi, łatwość formułowania myśli.

Jeśli lubisz czytać, pisać, pracować słowem - te studia są dla Ciebie.

Program kształcenia studentów na kierunku Twórcze pisanie

W programie studiów znajdą się m.in. takie przedmioty:

 • estetyka literatury (kategoria klasyczne, modernistyczne, postmodernistyczne)
 • analogowe, nowomedialne i transmedialne przekazy jedno- i wielokodowe
 • tekst użytkowy
 • warsztaty: pisarza, dziennikarza, tłumacza, krytyka, animatora kultury
 • kanony: epiki, liryki, dramatu
 • wybrane zagadnienia filozofii i antropologii.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Twórcze pisanie

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wyniki maturalne uzyskane z:

 • języka polskiego (albo rodzimego języka w przypadku matury obcojęzycznej)
 • języka obcego.
Perspektywy pracy po kierunku Twórcze pisanie

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • literaci
 • scenarioopisarze
 • redaktorzy
 • edytorzy tekstów
 • krytycy artystyczni
 • redaktorzy programowi
 • reporterzy
 • prezenterzy radiowi czy telewizyjni.

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla osób o wykształceniu z zakresu twórczego pisania to instytucje kultury, instytucje artystyczne, media, wydawnictwa, urzędy administracji państwowej, a także obszar biznesu.

Opinie o kierunku Twórcze pisanie

Studia przygotowują do samodzielnej pracy nad tekstem.

Praktycznego wykorzystania języka na potrzeby tekstów twórczych czy użytkowych, poruszania się w formach poetyckich i narracyjnych, redagowania treści merytorycznych czy perswazyjnych zależnie od zapotrzebowania.

Kierunki pokrewne do kierunku Twórcze pisanie
Jakie uczelnie oferują kierunek Twórcze pisanie
Total 1 item.
W których miastach można studiować Twórcze pisanie

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found