Zarządzanie w języku angielskim

Studia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim uczą, jak zorganizować działalność gospodarczą w wybranej formie organizacyjno-prawnej, w jaki sposób formułować rozwiązania typowych problemów zarządczych i merytorycznych w organizacji i w jej poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

Kończąc kierunek Zarządzanie w języku angielskim absolwent potrafi identyfikować, interpretować i oceniać zachowania członków zespołów oraz stosować typowe techniki wpływania na te zachowania, potrafi współdziałać i pracować w grupowych i zespołowych formach organizacji pracy, umie dobierać i tworzyć proste instrumenty informatyczne wspierające rozwiązanie typowych problemów zarządczych.

Umiejętności absolwenta kwalifikują go do pracy na stanowiskach merytorycznych w obszarach: organizacji i planowania produkcji, marketingu, logistyki, rachunkowości, kadr, organizacji i zarządzania oraz związanych z wdrażaniem systemów informatycznych w zarządzaniu. Może także pełnić funkcje kierownika małego zespołu pracowników, a w szczególności prowadzić własną działalność gospodarczą.

Na kierunku Zarządzanie w języku angielskim przewidziano specjaność:

  • Organizational Management

Co będziesz umiał po kierunku Zarządzanie w języku angielskim?

  • Inicjować i organizować działalność gospodarczą
  • Formułować alternatywne rozwiązania typowych problemów zarządczych i merytorycznych w organizacji i w jej poszczególnych obszarach funkcjonalnych
  • Identyfikować, interpretować i oceniać zachowania członków organizacji oraz stosować techniki wpływania na te zachowania
  • Dobierać i tworzyć proste instrumenty informatyczne wspierające rozwiązanie typowych problemów zarządczych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w języku angielskim
W których miastach można studiować Zarządzanie w języku angielskim

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (0)
No comments found