Analityka chemiczna

Studia na kierunku Analityka chemiczna umożliwiają uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej, chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki. Studenci poznają sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. Uczą się, jak postępować z odpadami i promować zrównoważony rozwój.

Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie samodzielności, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

W trakcie studiów na kierunku Analityka chemiczna słuchacze zapoznają się z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Wydział Chemiczny pozwala studiującym na pełne wykorzystanie swojego potencjału w postaci udostępnienia specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych w ramach zajęć.

Studia trwają 3,5 roku a absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Jaka praca po kierunku Analityka chemiczna?

Absolwenci kierunku Analityka chemiczna są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych oraz wszelkich jednostkach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analityki chemicznej. Mogą pracować w laboratoriach kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych. Są przygotowani do prowadzenia badań z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych, separacyjnych, potrafią posługiwać się nowoczesną aparaturą analityczną.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka chemiczna

Total 2 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Analityka chemiczna

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Komentarze (0)

No comments found