Antropozoologia

Antropozoologia to kierunek międzyobszarowych studiów I stopnia współtworzony przez Wydział Biologii, Wydział Psychologii i Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego.

Program studiów adresowany jest do osób, które interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.
Studia na kierunku Antropozoologia zapoznają słuchaczy z najnowszymi odkryciami dotyczącymi umysłów, emocji i zachowań zwierząt. Umożliwią także zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw etycznych i prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie. Przygotują do mądrego i skutecznego rozwiązywania konfliktów interesów między ludźmi, a przedstawicielami innych gatunków, z poszanowaniem podmiotowości i godności ludzi i zwierząt.

Program studiów na Antropozoologii obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Etologia zwierząt
 • Wykorzystywanie zwierząt w dziejach cywilizacji
 • Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii
 • Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
 • Psychologia porównawcza
 • Socjologia relacji człowiek-zwierzę
 • Etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt
 • Ekologia
 • Ochrona zwierząt w biologii konserwatorskiej (conservation biology)
 • Podstawy neurobiologii
 • Prymatologia
 • Filozofia środowiskowa
 • Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej
 • Podstawy opieki medycznej nad zwierzętami z elementami medycyny weterynaryjnej
 • Zwierzęta w religiach, wierzeniach i tradycjach
Studenci zdobędą wiedzę z zakresu podstaw etycznych i prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie. Dzięki licznym zajęciom praktycznym uzyskają odpowiedni warsztat, metodologie i język, które umożliwią im rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.
Absolwenci kierunku Antropozoologia będą mogli kontynuować edukację akademicką na Wydziale Artes Liberales w ramach specjalności „Różnorodność biologiczna i kulturowa” na studiach II stopnia, następnie w programie doktoranckim „Na styku natury i kultury” w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
Jakie uczelnie oferują kierunek Antropozoologia
Total 1 item.
W których miastach można studiować Antropozoologia

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found