Bankowość i finanse cyfrowe

Na kierunku bankowość i finanse cyfrowe studenci kształcić się będą z takich dziedzin jak: bankowość, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, rachunkowość, analiza finansowa, gospodarka cyfrowa czy techniki informatyczne.

Atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia łączący kwalifikacje z zakresu finansów z kompetencjami cyfrowymi. Przewidziano dwie specjalności: bankowość 3.0 oraz IT w finansach.

Absolwenci kierunku bankowość i finanse cyfrowe będą mogli znaleźć pracę w wielu obszarach gospodarki, m.in. w bankach, firmach konsultingowych czy podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bankowość i finanse cyfrowe

Total 2 items.

W których miastach można studiować Bankowość i finanse cyfrowe

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found