Bezpieczeństwo militarne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo militarne adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na podjęcie pracy w służbach i instytucjach oraz podmiotach prywatnych działających na rzecz budowania bezpieczeństwa militarnego i obronności państwa.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo militarne zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw dowodzenia i taktyki, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, budowy broni, stosowania technologii informatycznych w obronności, a także działań sił zbrojnych w warunkach konfliktu z użyciem broni masowego rażenia. Studenci odbędą również szkolenie strzeleckie.

Zdobyte kompetencje teoretyczne i co najważniejsze praktycznie rzetelnie przygotowują do pracy w siłach zbrojnych w charakterze zawodowego żołnierza lub cywilnego pracownika w instytucjach sektora bezpieczeństwa.

Oferowane specjalności na Bezpieczeństwie militarnym:

  • obronność państwa
  • obrona terytorialna

Absolwent specjalności obronność państwa posiada wiedzę z zakresu kompleksowego funkcjonowania sił zbrojnych, pracy sztabowej, podstaw dowodzenia, metodyki szkolenia sił zbrojnych oraz stosunków cywilno-wojskowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w siłach zbrojnych oraz instytucjach cywilnych wspomagających ich działanie.

Absolwent specjalności obrona terytorialna posiada wiedzę z zakresu systemów obrony terytorialnej państw NATO, zasad obrony terytorialnej kraju, współczesnej techniki wojskowej oraz metodyki pracy szkoleniowej. Jest przygotowany do pojęcia pracy w strukturach Obrony Terytorialnej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo militarne

W których miastach można studiować Bezpieczeństwo militarne

No results found.

Komentarze (2)

  • komes6 - Nie.
    7/14/18
  • a nie lepiej wybrac taka specjalnosc na BN na wyzszej szkole bezpieczenstwa?
    4/1/18