Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Obejmuje zagadnienia z obszaru biologii, medycyny, nauk o zdrowiu.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Program studiów wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka

Kierunek biologia i zdrowie człowieka dedykowany jest kandydatom zainteresowanym biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka.

Przewidziany jest dla osób dociekliwych, dokładnych, empatycznych, łatwo nawiązujących kontakt z innymi.

Program kształcenia studentów na kierunku Biologia i zdrowie człowieka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy biologii i zdrowia człowieka
 • Choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego
 • Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej
 • Rozwój prenatalny człowieka
 • Mikrobiologia medyczna
 • Budowa i fizjologia człowieka
 • Podstawy bioinformatyki
 • Podstawy biogerontologii
 • Biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 • Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny.

Program studiów wzbogacają dodatkowe kursy i staże.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Biologia i zdrowie człowieka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z takich przedmiotów jak:

 • język polski
 • język obcy
 • jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Biologia i zdrowie człowieka

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne
 • firmach o profilu biologicznym lub farmaceutycznym
 • laboratoriach badawczych, biomedycznych,
 • instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka
 • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia
 • gabinetach odnowy biologicznej.
Opinie o kierunku Biologia i zdrowie człowieka

Kierunki pokrewne do kierunku Biologia i zdrowie człowieka
Jakie uczelnie oferują kierunek Biologia i zdrowie człowieka
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Biologia i zdrowie człowieka

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found