Biznes elektroniczny

Celem kształcenia na kierunku Biznes Elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem biznesu elektronicznego. Pośród podstawowych jego gałęzi można wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz e-learning.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku biznes elektroniczny potrafi:

  • modelować i analizować procesy biznesowe;
  • użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM);
  • stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych;
  • projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP);
  • składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS);
  • praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania;
  • ma umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu;
  • wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej;
  • zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych;
  • zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Biznes elektroniczny
W których miastach można studiować Biznes elektroniczny

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found