Jakiego kierunku studiów szukasz?

Business and technology

Business Technology to studia w języku angielskim, kształcące profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym w dobie gospodarki cyfrowej.

Studenci nabywają poszerzoną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Uczą się oceniać procesy przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie przemysłu 4.0 i proponować odpowiednie innowacyjne narzędzia do podnoszenia efektywności procesów danego przedsiębiorstwa.

Program studiów uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym, kreowanie liderów oraz transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności.

Dla kogo studia na kierunku business and technology

To studia dla osób sprawnie porozumiewających się w języku angielskim o uzdolnieniach idących w stronę przedmiotów ścisłych i predyspozycjach do bycia liderem.

Program kształcenia na kierunku business and technology

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • Modern Physics (Fizyka współczesna)
 • Management (Zarządzanie)
 • Introduction to PBL (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL)
 • Materials Science (Materiałoznawstwo)
 • Mechanical Engineering (Mechanika)
 • Thermodynamics and Energy Conversion (Termodynamika i konwersja energii)
 • Measurements (Pomiary)
 • Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i Elektrotechnika)
 • Chemistry (Chemia)
 • Manufacturing (Techniki wytwarzania)
 • Interdisciplinary Problem-based Learning Project (Interdyscyplinarny projekt problemowy)
 • Economics for Engineers (Ekonomia dla inżynierów)
 • Industry 4.0 - Technologies and Processes & Study Visits (Przemysł 4.0 - technologie i procesy oraz wizyty studyjne)
 • Operations Management (Zarządzanie produkcją i usługami)
 • Process Quality Management (Zarządzanie jakością procesu)
 • Mathematics (Matematyka)
 • Civic Knowledge and Engagement (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego)
 • Academic English for Engineers (Język angielski akademicki dla inżynierów)
 • Economic Law (Prawo gospodarcze)
 • Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Ecology and Environmental Management (Ekologia i zarządzanie środowiskowe)
 • Business Models in Circular Economy (Modele biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym)
 • Organisational Behaviour and Sociology in Industry 4.0 era (Zachowania w organizacji z elementami socjologii – przemysł 4.0).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku business and technology

Podczas rekrutacji liczą się takie przedmioty jak matematyka, język angielski, drugi język obcy oraz - do wyboru - fizyka lub chemia.

Perspektywy pracy po kierunku business and technology

Absolwent studiów Business and Technology będzie przygotowany do realizacji funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją w skali międzynarodowej oraz do prowadzenia międzynarodowych badań w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości dla potrzeb rozwoju organizacji w erze przemysłu 4.0.

Opinie o kierunku business and technology

Kierunki pokrewne do kierunku business and technology

Jakie uczelnie oferują kierunek business and technology

W których miastach można studiować kierunek business and technology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Gdański
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni