Człowiek w cyberprzestrzeni

Studia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni przygotowują do pracy na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high-tech.

Absolwent kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni ma podstawową wiedzę, umiejętności oraz unikatowe kompetencje interdyscyplinarne w dwóch obszarach: naukach społecznych i naukach ścisłych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu. Orientuje się w szeroko rozumianej regulacji prawnej dotyczącej nowych technologii; rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz posiada umiejętności praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. W trakcie studiów zdobył kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada certyfikat IBM SPSS Expert.

Absolwent kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA – Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie.

W trakcie studiów zdobył specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej. Opanował także podstawy: prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz handlowego.

W ramach studiów studenci obok realizacji programu podstawowego z zakresu prawa, informatyki, socjologii oraz biznesu wybierali jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych: prawno-biznesową lub informatyczno-techniczną ukierunkowane na zdobycie doświadczenia praktycznego i umiejętności uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z zakresu nowych technologii.

Absolwent kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni potrafi analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów z dziedziny nowych technologii i informatyzacji oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dostrzegając i uwzględniając bieżący stan techniki, mechanizmy społeczne oraz zmiany legislacyjne. Postrzega realizowane projekty w kategorii formułowania celów i rezultatów - analizując ryzyko i określając ścieżki krytyczne.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania kwestii prawnych, zjawisk społecznych i socjologicznych. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą zawodową, ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów informatycznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, biznesowych i technologicznych. Potrafi prezentować zdobytą wiedzę szerszemu gronu odbiorców, również osobom pozostającym poza obszarem wiedzy z zakresu nowych technologii.

Jakie uczelnie oferują kierunek Człowiek w cyberprzestrzeni
W których miastach można studiować Człowiek w cyberprzestrzeni

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (1)
  • szczesciarz

    cale te studia to jedna wielka sciema! prowadzacy podsmiechuja sie z kierunku i zycza powodzenia, przedmioty ktore powinny miec po 30/60 h zajec maja 15h, calkowicie do minimum ograniczaja material, albo wymagaja bog wie czego. zajecia z przedmiotow informatycznych prowadzone na materiale z przed 10 lat w dodatku z powszechnie udostepnionego kursu w internecie. po pierwszym roku rezygnuje. wspolczuje tylko osobom ktore koncza ten kierunek.
    1/27/20