Dowodzenie

Dowodzenie to kierunek studiów I stopnia adresowany dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędne) w jednostkach i instytucjach wojskowych.

Na kierunku Dowodzenie oferowane są następujące specjalności:
  • Dowodzenie pododdziałami zmechanizowanymi;
  • Dowodzenie pododdziałami aeromobilnymi;
  • Dowodzenie pododdziałami czołgów;
  • Dowodzenie pododdziałami rozpoznawczymi;
  • Dowodzenie pododdziałami wojsk rakietowych i artylerii;
  • Dowodzenie pododdziałami przeciwlotniczymi;
  • Dowodzenie pododdziałami chemicznymi;
  • Dowodzenie pododdziałami logistycznymi;
  • Dowodzenie pododdziałami inżynieryjnymi.
W program studiów oprócz przedmiotów specjalistycznych, przewidziano spotkania z zagranicznymi ekspertami, profesorami i dowódcami w ramach programu Katedra Ad hoc, spotkania z wybitnymi dowódcami i ekspertami z kraju, przedmioty fakultatywne w języku angielskim, koła i sekcje naukowe, rozwój naukowy, m.in. publikacje artykułów w Zeszytach Naukowych Studentów WSOWL oraz w International Journal of Security Studies, wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach Programu Erasmus+, uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Absolwent kierunku Dowodzenie może kontynuować naukę na studiach II stopnia (Zarządzanie).

Jakie uczelnie oferują kierunek Dowodzenie

W których miastach można studiować Dowodzenie

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found