Edukacja techniczno - informatyczna

Studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna pozwalają osiągnąć wykształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

Studiując na kierunku edukacja techniczno - informatyczna student uzyskuje przygotowanie w zakresie:

 • eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania procesów technologicznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń w oparciu o nowoczesne technologie wykorzystujące techniki komputerowe.
 • będzie posiadał także gruntowną wiedzę informatyczną w zakresie tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Program studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna obejmuje:

 • Grupę przedmiotów informatycznych: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programy użytkowe i pakiety biurowe, algorytmy i struktury danych, grafika inżynierska, inżynierska grafika komputerowa, techniki multimedialne, języki programowania, programowanie obiektowe, bazy danych, technologie tworzenia serwisów internetowych, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, administracja serwerami.
 • Grupę przedmiotów technicznych: nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, metrologia i miernictwo, maszyny i elementy napędu elektrycznego, elementy i układy elektroniczne, podstawy konstrukcji maszyn, eksploatacja i niezawodność systemów technicznych.
 • Grupę przedmiotów ogólnotechnicznych: zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne, technika cyfrowa i mikroprocesorowa.

Studia prowadzą również do uzyskania szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, zarządzanie środowiskiem, podstawy marketingu, organizacja pracy i elementy ergonomii, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy organizacji produkcji oraz przedmiotów ogólnych i humanistycznych, tj.: podstawy socjologii, język obcy i elementy prawa gospodarczego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • technika komputerowa,
 • grafika komputerowa i techniki medialne,
 • informatyka w technice i bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • informatyka obrazu i dźwięku,
 • inżynier sprzedaży,
 • informatyka przemysłowa,
 • edukacja i informatyzacja w procesach odlewniczych,
 • przeróbka plastyczna materiałów,
 • inżynieria wiedzy i zarządzanie informacją,
 • przetwórstwo drewna,
 • komputerowe wspomaganie procesów,
 • nauka o materiałach i informatyka,
 • technika i informatyka,
 • zastosowanie informatyki w technice,
 • edukacja komunikacyjna i bezpieczeństwo systemów tecznicznych,
 • systemy techniczne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • inżynieria środowiska pracy i bhp,
 • doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
 • zastosowanie technik komputerowych,
 • mechaniczna obróbka drewna,
 • multimedia w społeczeństwie informacyjnym,
 • komputerowo wspomagane projektowanie maszyn,
 • informatyczne systemy zarządzania,
 • gospodarka energią elektryczną,
 • nauczanie techniki i informatyki,
 • techniki informatyczne i multimedialne,
 • inżynieria środowiska pracy,
 • obsługa informatyczna produkcji rolniczej,
 • systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym,
 • informatyka techniczna.

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, zarówno na średnim technicznym szczeblu zarządzania jako organizator systemów eksploatacji urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych, a także jako pracownik wykonawczy oraz w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne jako administrator i serwisant systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie oraz jako programista tworzący dedykowane aplikacje, także z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Dodatkowo, podstawowa wiedza o zarządzaniu, organizacji produkcji, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy i ergonomii, socjologii i marketingu oraz ochrony środowiska i prawa gospodarczego przygotowuje absolwenta do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego w zakresie sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, usług informatycznych, tworzenia oprogramowania, serwisowania sprzętu komputerowego, oraz eksploatacji maszyn.

Jakie uczelnie oferują kierunek Edukacja techniczno - informatyczna

Total 15 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

W których miastach można studiować Edukacja techniczno - informatyczna

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Komentarze (2)

 • O Radosławie też będzie trzeba naspiać notkę "historyczną" wspomnieć o jego pobycie w "Domu Polskim" w Rzymie i jego działalności na terenie Afganistanu w czasie wojny z kacapami.....jest jedynym z tzw "polskich mudżahedinf3w" jaki jeszcze żyje ....... trzeba przypomnieć że tamci stracili życie w nieznanych okolicznościach.pozdrawiam serdecznie
  5/24/15
 • zupełnie po macoszemu jest trotkawany temat Tomasza Turowskiego i jego "znajomych" z okresu jego pobytu w Rzymie i Moskwie .... Tak, dziwny jest ten brak zainteresowania, chociażby w kontekście katastrofy smoleńskiej Myślę, że warto pamiętać o takich " kolorowych postaciach". Mam cały czas nadzieję, że kiedyś cała prawda o ich działalności wypłynie na światło dnia.Kiedyś, na pewno. Tylko kiedy? I kto to się tym zajmie? Prokuratura? IPN, ktf3ry nie wiadomo, czy przetrwa? Czy przypadkiem, a może nie przypadkiem, będzie to kolejna, mroczna postać w naszej historii,ktf3rej działalność na szkodę naszego narodu nie doczeka się prawdy i osądzenia?Gratuluję ciekawego materiału.Pozdrawiam.
  5/22/15